Tips og råd

 
Vi har samlet gode tips, artikler, maler etc fra hjemmesidene til idrettslag rundt omkring i landet , mye som håndball og fotballklubbene og deres ledere, lagledere og trenere trenger for å kunne jobbe for glede, helse, felleskap og ærlighet. Vi har redigert det meste av materialet slik at det kan tilpasses alle.
 
I og med at alt materialet ligger åpent på nettet har vi har ikke forespurt idrettslagene om det er i orden at vi deler med andre. Ved reaksjoner på dette, vennligst kontakt oss.Det er ikke noe poeng i at alle skal finne opp det samme kruttet, alle sparer tid ved å dele med andre. Materialet under med sin informasjon, kan med fordel ligge på klubbenes hjemmesider.Tiden vi får til overs kan brukes til det vi alle brenner for, nemlig det som foregår på banen, ikke utenfor banen.
 
Vi setter pris på at du tar kontakt hvis du ønsker å legge til mer materiell eller om noe ikke stemmer. Hvis du trenger skjema i annet format så send oss en mail og vi sender deg det du trenger.
 
Her er en artikkel som sto i Adressa på onsdag 7.mai. Til ettertanke for oss som er foreldre, trenere eller lagledere og som kanskje har et for stort konkurranseinstinkt... "alt som handler om sortering i for tidlig alder er uheldig...: Håndballen trenger en holdningsendring


Beskrivelse


Linker med tips


Oppmann/lagleder:
 
En enkel måte å formidle informasjon til spillere og/eller deres foresatte er å opprette en hemmelig gruppe på facebook. Informasjonen kommer fram raskt og foresatte og lagledere kan diskutere etc. Kopier innleggene fra facebook og send på mail til de foresatte som ikke er på facebook.
Den første linken "Instruks lagleder" er grunnlaget for påfølgende linkene.

Hva er lagleders oppgaver?

Formålet med "Instruks lagleder" er å gjøre hverdagen lettere for lagleder (oppmann) ved å gi noen tips og retningslinjer for arbeidet rundt det å lede et lag. Dette arbeidet er viktig for at laget skal fungere godt både sportslig og sosialt.
 

 


 


 


 


 

 


Instruks lagleder


Laglistemal

 

Mal lagsregnskap


Oppgjorsskjema

Kjøre kampvert og kaffeliste


Kvitteringsliste for utstyr


Kvitterlingsliste for utdeling av drakter


Baneoversikt


Spillersamtaler mal


Personvern 

 


Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!
Alle målgruppene har et ansvar for å forsterke det gode idrettsmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger, der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Fairplaytips, fairplaykontrakt, fairplayhilsen,trenervett og foreldrevett er like viktig for både håndball og fotball.


Fair Play fotball


Fair Play handball

Tips til treneren


Trenervett

Fairplayhilsen

Foreldrevettregler


Holdningskontrakt
Barneidrett
Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten.
Nye retningslinjer og spilleregler for barne og ungdomsfotballen fra 2014.

Barneidrettsbestemmelsene

 
Retningslinjer barneidrett
 
 

 

Terminlister

Terminliste fotball

 
 

Kampvert/ dommervert.

Fotball har kampvert, og håndball har dommervert. Begge skal bidra til at atmosfæren på idrettsarenaen blir så positiv som mulig.

Her finner du instruks for begge typer verter. Det er ikke noe i veien for at verten for håndball og fotball utfører de samme oppgavene.

Kampvert dommervert instruks

Skader:

Som lagleder/oppmann/trener bør du vite en del om skader. Treneren bør vite hvordan spillerne bør trenes slik at de unngår skader, mens oppmann/lagleder bør kunne utføre førstehjelp når skaden har skjedd samt kunne gi råd om hvordan spilleren bør drive opptrening etter skaden.

Ved skader ring idrettens skadetelefon 02033.
 
Ved behov for akutt legehjelp/ medisinsk hjelp må du ta kontakt med lokal legevakt eller nødtelefon 113

 

Klikk på linken «Førstehjelp» i menyen til venstre, så finner du den informasjonen du trenger.

 

 

Overgang fra en klubb til en annen

Handball

Fotball

Sesongovergang mellom håndball og fotball:
mange klubber sliter med dårlig samarbeid mellom de ulike idretter. Ivrige trenere i begge grener kjemper om de samme
spillerne i stedet for å samarbeide i sesongovergangen fra en idrett til en annen. De aller fleste som lykkes i en idrett har drevet flere særidretter,og derigjennom fått et godt fundament for å drive toppidrett!

Retningslinjer ved sesongovergang


 

Øvelser:
Treningsøkta er en avtale for fotball som innebærer at hver klubb kan tegne ett kostnadsfritt abonnement på fotballverktøyet "treningsøkta.no".

Øvelser for håndball finner du her:Treningsokta


Handballtreningen

Treningsplan og tekniske ferdigheter:

Fordelene med å ha et slik verktøy er flere:
Forutsigbart, konkret hjelp til trenerens planlegging av sesongen, sikrer et visst standardinnhold og progresjon i klubben, bidrar til å etablere en slags levering av hva man skal ha vært gjennom når man går til et nytt årstrinn. Gunstig ved skifte av trenere.

Treningsplan


Tekniske ferdigheter

Forsikring:
Alle barn (til og med 12 år) som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiskekomité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret. Barneidrettsforsikringen omfatter også deltakere på idrettsskoler som er godkjent av NIF. Idrettsskoler som driftes av andre enn idrettslag tilsluttet NIF, inngår ikke i ordningen.

Håndball og fotball har egne forsikringer for ungdom/voksne over 12 år. Det gjøres oppmerksom på at fra 1.mars 2014 er forsikringen for fotballspillere endret, det kan da lønne seg å tegne en tilleggsforsikring. Håndballisens må betales fra det året spilleren fyller 13 år og da er spilleren også forsikret.


Idrettsforsikring for barn


Forsikring handballForsikring fotball


Forsikring fotballskoler 

Politiattest:
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009.


Slik gjør du det


Info om politiattest klubbens nettside

Kostholdstips:

Uten mat og drikke, duger helten ikke. Her finner du tips til mat som gir deg riktig energi.


Rocka mat

Trenerkontrakt lønnet og ulønnet:
Kontraktene er laget for fotball, men antar de også kan brukes for håndball.

Trenerkontrakt lonnet


Trenerkontrakt ulonnet

Trafikksikkerhet:
Det er viktig å legge til rette for trafikksikker transport til og fra fotball/håndballaktiviteter.

Trafikkulykker rammer også idrettsungdom med de konsekvenser dette får for klubben og laget, familier og enkeltpersoner.

Trafikksikker klubb

Diverse skjema for fotball
 
Skjema

Sponsorreglement: Skiltreklame,draktreklame. Her finner du et forslag til et sponsorreglement.


Sponsorreglement


Ufravikelig lovnorm

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget.


Lovnormen