Som lagleder/oppmann/trener bør du vite en del om skader. Treneren bør vite hvordan spillerne bør trenes slik at de unngår skader, mens oppmann/lagleder bør kunne utføre førstehjelp når skaden har skjedd samt kunne gi råd om hvordan spilleren bør drive opptrening etter skaden.
Alle skader bør meldes inn. Skadeskjema finnes på Idrettens Helsesenter her: Skadeskjema.
For hjelp ring idrettens skadetelefon 02033. Åpningstider 8-21 på hverdager, 9-21 helg.
Selv et overtråkk som i utgangspunktet ser uskyldig ut bør meldes inn i tilfelle senskader.

Ved behov for akutt legehjelp/ medisinskhjelp må du ta kontakt med lokal legevakt eller nødtelefon 113

Vi anbefaler alle lag å bruke siden til Senter for idrettsforskning aktivt. Siden heter Skadefri og du finner den her: Skadefri. På Skadefri finner dere informasjon om oppvarming og hvordan unngå skader og hvordan en skade bør behandles. Hvis du trykker på en av punktene på kroppen til høyre på siden til Skadefri vil du finne en introduksjon om de vanligste idrettsskadene i de ulike kroppsdelene, informasjon om behandling og opptrening, hva du kan gjøre for å unngå disse skadene og hva du gjør når skaden har skjedd.