En stor utfordring for mange, og da særlig yngre utøvere, er å få i seg nok drikke i løpet av trening og kamp.
Det er en fordel for utøverne og laget om lagleder tar ansvar for at spillerne får i seg nok drikke. Dette gjør lagleder enkelt ved å fylle drikkeflasker før hver trening og kamp.
Avgjørende underveis i treningen kan være å få i seg nok væske. Som store væsketap kan også mindre væsketap få negativ effekt på prestasjonsevnen.
Alle lagstreninger varer lengre enn i 30 minutter og da er det viktig å fylle på væske jevnlig igjennom treningen. Avhengig av temperatur og intensitet bør spilleren drikke mellom 0,5 - 1 liter væske (vann) per time.
Lagleder bør påse at spillerne tar de behøvelig drikkepausene underveis.